Τις τελευταίες δεκαετίες η Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας παίζει ενεργό ρόλο στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Συνδέεται κυρίως με συμβάσεις διμερούς συνεργασίας με άλλες ναυτικές ακαδημίες και ναυτικά ιδρύματα στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ασία, την Αυστραλία, την Ευρώπη.

Η Ακαδημία είναι συνιδρυτής και τακτικό μέλος της Διεθνούς Ναυτιλιακής Ένωσης – IAMU, και μέλος της Διεθνούς Ένωσης Εκπαιδευτικών Θαλάσσιων Επιστημών – IMLA στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

Από το 2010, η Ναυτική Ακαδημία εργάζεται σε ένα διεθνές πρόγραμμα MarTEL Plus – ένα πρόγραμμα της ΕΕ για τη διά βίου μάθηση – Leonardo da Vinci, διαδικτυακές δοκιμές στα αγγλικά για ναυτικούς.

Η Ναυτική Ακαδημία συνεργάζεται με το Ινστιτούτο «Chartered Shipbrokers» στο Λονδίνο περισσότερα από δέκα χρόνια σε εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για μεσίτες πλοίων.

Erasmus+

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι:

 • Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων
 • Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
 • Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Το Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές να μετακινηθούν για σπουδές σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα του εξωτερικού με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα των σπουδών τους και με διάρκεια κινητικότητα από 3-12 μήνες. Οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε φορέα υποδοχής του εξωτερικού με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα του έργου τους και με διάρκεια κινητικότητας από 2-12 μήνες. Οι φοιτητές μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα από το πρώτο έτος των σπουδών τους. Οι επιλέξιμες χώρες για κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού είναι:

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Αυστρία, Εσθονία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Φινλανδία, Λετονία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Λιθουανία, Σλοβακία, Κροατία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, Ισπανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σουηδία, Δανία, Ιρλανδία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο

Χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)

ΠΓΔΜ, Λιχτενστάιν, Τουρκία, Ισλανδία, Νορβηγία
Οι υπόλοιπες Χώρες- Εταίρους οι οποίες μπορεί να συμμετέχουν υπό προϋποθέσεις σε άλλες δράσεις του Προγράμματος στο http://www.iky.gr/erasmus-plus-evrwpaiki-prosklisi/epileximes-xores

BSAMI

Ο BSAMI είναι ένας διεθνής οργανισμός που δημιουργήθηκε το 2010 από έξι χώρες της Μαύρης Θάλασσας με στόχο να γίνει ο σημαντικότερος προμηθευτής θαλάσσιων ανθρώπινων πόρων υψηλής ποιότητας στην περιοχή.

Η παγκοσμιοποιημένη αγορά απαιτεί την καλύτερη ποιότητα σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για να ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων των ανθρώπων του κόσμου, πάνω απ’ όλα, την ασφάλεια, την ασφάλεια, το περιβάλλον, την ευκολία και την ικανοποίηση, όπου τα ανθρώπινα στοιχεία παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο. Οι ναυτιλιακές βιομηχανίες είναι περισσότερο παγκοσμιοποιημένες. Απαιτούν επομένως το υψηλότερο ποιοτικό θαλάσσιο ανθρώπινο δυναμικό για να εκπληρώσουν τις ευθύνες τους. Τα βασικά στοιχεία των υψηλότερης ποιότητας θαλάσσιων ανθρώπινων πόρων είναι:

 • Ιδέες και δημιουργικότητα
 • Η γνώση
 • Δεξιότητες
 • Θετικές εργασιακές συμπεριφορές
 • Πνεύμα ομαδικής εργασίας

IAMU

Η Διεθνής Ένωση Ναυτιλιακών Πανεπιστημίων (IAMU) είναι μια διεθνής κοινότητα πανεπιστημίων αφιερωμένη στην αριστεία στη ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση (Maritime Education and Training ΜΕΤ) και την αριστεία στην έρευνα στη θαλάσσια περιοχή. Για την κάλυψη των ναυτιλιακών αναγκών και της νέας πραγματικότητας δημιουργήθηκε ο «Διεθνής Ένωση Ναυτιλιακών Πανεπιστημίων» (International Association of Maritime Universities IAMU) που προσφέρει ναυτικές σπουδές, Πλοιάρχων και Μηχανικών με μέλη πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο.

Η Διεθνής Ένωση IAMU ιδρύθηκε από επτά πανεπιστήμια που εκπροσωπούν τις πέντε ηπείρους του κόσμου (αντιπροσωπευτικά πανεπιστήμια) τον Νοέμβριο του 1999, με κοινή αναγνώριση της σημασίας της θαλάσσιας εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ταχεία παγκοσμιοποίηση του διεθνούς ναυτιλιακού χώρου. Έκτοτε, η IAMU έχει επεκτείνει σημαντικά τη συμμετοχή της και πλέον διαθέτει 65 πανεπιστήμια / ακαδημίες / σχολές των θαλάσσιων ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον κόσμο, και το Ίδρυμα Nippon ως μέλη του, συνολικά 66 συνολικά.

Βασικές αρχές της ένωσης

Η Διεθνής Ένωση IAMU θεωρεί ότι:

 • Η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι μια βιομηχανία παροχής υπηρεσιών στην οποία οι ανθρώπινοι πλουτοπαραγωγικοί πόροι είναι το κρίσιμο στοιχείο.
 • Είναι ορατό το γεγονός ότι εξασφαλίζονται και συντηρούνται υψηλής ποιότητας ανθρώπινοι πόροι στη ναυτιλιακή βιομηχανία, δια μέσου της αποτελεσματικής εκπαίδευσης.
 • Η αποτελεσματική εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα της ναυτιλίας παράγεται από την επιστημονική και ακαδημαϊκή ακρίβεια, από την ανάπτυξη μιας ξεκάθαρης διασύνδεσης μεταξύ πρακτικών ικανοτήτων και τεχνικών του ανθρώπου, και από μια εστίαση στην ποιότητα.

Στόχοι της ένωσης

Βασιζόμενη σε αυτές τις αποδεκτές από όλα τα μέλη αρχές που προσφέρουν ναυτικές σπουδές πανεπιστημιακής στάθμης, έχει ως στόχους.

 • Να αναπτύξει ένα ποιοτικό και κατανοητό σύστημα εκπαίδευσης για τη ναυτιλία για τις επόμενες γενιές.
 • Να καθιερώσει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της ναυτιλίας με ασφάλεια για τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.
 • Να προετοιμάσει και να αναπτύξει προδιαγραφές για προγράμματα πανεπιστημιακών σπουδών και διεθνή συστήματα πιστοποίησης συγκεκριμένων και απαιτούμενων ικανοτήτων.

Δραστηριότητες της Ένωσης

Προκειμένου να πετύχει τους παραπάνω αυτούς στόχους η Διεθνής Ένωση για την πανεπιστημιακή ναυτική εκπαίδευση θέτει σε εφαρμογή δραστηριότητες όπως

 • Επιδιώκει τη συμμετοχή όσο γίνεται περισσότερων πανεπιστημίων ναυτικής εκπαίδευσης.
 • Διατηρεί συνεχή επικοινωνία και ανταλλαγές γνώσεων μεταξύ των μελών του.
 • Επιδιώκει μετρήσιμα και με αξία αποτελέσματα σε συγκεκριμένα θέματα κυρίως μέσω ομάδων εργασίας.
 • Οργανώνει μια Γενική συνέλευση το χρόνο.
 • Καλεί τα πανεπιστήμια μέλη να προτείνουν νέα πρότζεκτς. Δημοσιεύει σε ακαδημαϊκά περιοδικά νέα, δραστηριότητες, και ερευνητικές εργασίες.

Δημιουργεί δίκτυα σπουδαστών των πανεπιστημίων του συνδέσμου, και βοηθά δραστηριότητες των σπουδαστών.