Η Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας, γνωστή και ως Nikola Vaptsarov Naval Academy, είναι Δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) και ΟΧΙ Ιδιωτική σχολή, και οι Σχολές της είναι πλήρως αναγνωρισμένες από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας, σύμφωνα με το Νόμο 3328/2005 – ΦΕΚ 80/Α/1.4.2005.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε για την αναγνώριση των Σχολών της Ακαδημίας μέσω του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κάνοντας κλικ ΕΔΩ.