Πλοίαρχος και Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Οι απόφοιτοι της Ναυτικής Ακαδημίας Βάρνας αποκτούν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι), και ταυτόχρονα αποδεικτικό ναυτικής ταυτότητας Γ΄ Πλοιάρχου και Γ’ Μηχανικού.

Στην πορεία μπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους και Β’ Μηχανικούς και σταδιακά σε Α΄ Πλοιάρχους και Α’ Μηχανικούς, αφού πραγματοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιμόρφωση.

Μπορούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού, σε ειδικότητες που είναι αναγκαίες στο χώρο της Ναυτιλίας.

Η σταδιοδρομία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται όμως μόνο στα πλοία. Γύρω απ’ αυτή δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.ά. Αυτοί προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης και ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης, ανάλογα με τη θέληση και τη φιλοδοξία καθενός. Με τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκτά ο Αξιωματικός όταν υπηρετεί στα πλοία, έχει όλες τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που του επιτρέπουν να σταδιοδρομήσει αργότερα και στην ξηρά. Πολλά ανώτερα και ανώτατα στελέχη που απασχολούνται σήμερα στους παραπάνω κλάδους προέρχονται από τις τάξεις των Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού.

Ναυπηγός

Οι απόφοιτοι Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί τυγχάνουν μεγάλης ζήτησης από τεχνικά τμήματα ναυτιλιακών εταιρειών. Οι απόφοιτοι λαμβάνουν βοήθεια για την επαγγελματική του εξέλιξη (πέρα της δουλείας τους) δια μέσου της συμμετοχής τους σε διάφορες ενώσεις, οι οποίες προσφέρουν σεμινάρια και εκπαίδευση διαφόρων ειδών.

Η επαγγελματική σταδιοδρομία περιλαμβάνει διάφορους εργασιακούς τομείς. Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν σε Ναυπηγεία, στον Δημόσιο Τομέα, αλλά κυρίως σε Ναυτιλιακές εταιρείες ως βοηθοί Αρχιμηχανικού και αργότερα ως Αρχιμηχανικοί, ως υπεύθυνοι λειτουργίας και συντήρησης πλοίων, και ως τεχνικοί διευθυντές. Άλλοι ενεργούν ως εκπρόσωποι των πλοιοκτητών σε νέες κατασκευές και επισκευές, ως εταιρικοί μηχανικοί εγκρίσεων σχεδίων, σε συμβουλευτικές εταιρείες προσφέροντας τεχνικές συμβουλές, δημιουργία και τροποποιήσεις σχεδίων, προετοιμασία εκθέσεων και προβλέψεις σχετικά με τους Ναύλους. Ένας μικρός αριθμός συμμετέχει και σε ερευνητικά προγράμματα, ή εργάζεται ως νηογνώμονας, ή σε εταιρείες κατασκευής ή/και παροχής ανταλλακτικών , τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες.