Μέσα από τη συνεχή του επιδίωξη για την παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η Ναυτική Ακαδημία Βάρνας διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για την υποστήριξη των διάφορων προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει. Η Ακαδημία διαθέτει 17 αίθουσες διαλέξεων με 1553 θέσεις, 51 αίθουσες διδασκαλίας με 700 θέσεις, 35 εργαστήρια, προσομοιωτές, αίθουσες υπολογιστών και βιβλιοθήκη.

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του εκπαιδευτικού εξοπλισμού είναι οι προσομοιωτές, οι οποίοι επιτρέπουν τη διεξαγωγή εκπαίδευσης σε συνθήκες κοντά στις πραγματικές, το πλανητάριο και το αστρονομικό παρατηρητήριο. Για την παροχή της απαραίτητης πρακτικής εκπαίδευσης, χρησιμοποιούνται 11 προσομοιωτές, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν παραδοθεί τα τελευταία 2-3 χρόνια.

Αίθουσες διδασκαλίας

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου υλοποιούνται στις αίθουσες διδασκαλίας. Το σύνολο των αιθουσών είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα έπιπλα, κατάλληλα για εκπαιδευτικούς σκοπούς και διαθέτουν σύγχρονο τεχνολογικό & εκπαιδευτικό εξοπλισμό (video projector, Η/Υ, Internet). Επίσης, είναι επαρκώς φωτιζόμενες, αεριζόμενες και διαθέτουν σύστημα κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού.

Αστρονομικό Παρατηρητήριο

Πρόκειται για μια νέα δομή επιστημονικής έρευνας για την Ακαδημία και εγκαινιάστηκε το 2020. Το Ναυτικό Αστρονομικό Παρατηρητήριο θα διεξάγει έρευνα για αστρονομικά σώματα (τον ήλιο, τους πλανήτες, τους κομήτες, τους αστεροειδείς), μεταβλητά αστέρια, υπερκαινοφανείς γαλαξίες και τεχνητούς δορυφόρους. Οι κύριες λειτουργίες του Ναυτικού Αστρονομικού Παρατηρητηρίου αποτελούν επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση.

Οι κύριες λειτουργίες του Ναυτικού Αστρονομικού Παρατηρητηρίου συνίστανται στην επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση. Το Παρατηρητήριο λειτουργεί με ένα τηλεσκόπιο Meniskas 150mm Maksutov-Cassegrain, που βρίσκεται κάτω από ένα τρούλο 3 μέτρων για οπτικές παρατηρήσεις.

Πλανητάριο

Το πλανητάριο της Ανώτατης Ναυτικής Σχολής “NY Vaptsarov” είναι ένα από τα εντυπωσιακά αξιοθέατα της Βάρνας. Το πλανητάριο κατασκευάστηκε από τη γερμανική εταιρεία “Carl Zeiss” – Jena – Γερμανία και άνοιξε επίσημα το 1985.

Το πλανητάριο είναι ανοιχτό για επισκέψεις φοιτητών, αλλά και πολιτών, καθώς και μαθητών, για εκπαιδευτικές διαλέξεις, συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις (συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις κ.λπ.), εταιρικές συναντήσεις και γιορτές.

Η διάμετρος του πλανητάριου είναι 18 μέτρα και έχει 120 καθίσματα. Ένα ακριβές αντίγραφο του πραγματικού ουρανού, αιχμαλωτίζει τη φαντασία και προκαλεί την αίσθηση για το άπειρο του χρόνου, την απρόβλεπτη και μοναδική αρμονία του Σύμπαντος.

Βιβλιοθήκη

Στη διάθεση των φοιτητών βρίσκεται η βιβλιοθήκη της Ακαδημίας. Η βιβλιοθήκη διαθέτει το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς επίσης και τις κατάλληλες υποδομές για την εξυπηρέτηση των φοιτητών.

  • Παρέχει βιβλία, επιστημονικές πληροφορίες και βιβλιογραφική υπηρεσία τόσο στους αξιωματικούς και το ακαδημαϊκό προσωπικό, όσο και τους φοιτητές,
  • Διατηρεί επαφές με άλλες βιβλιοθήκες, δίκτυα βιβλιοθηκών και μονάδες πληροφοριών στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο,
  • Διαθέτει σύστημα δανεισμού και ανταλλαγής βιβλίων,
  • Δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στους μηχανογραφημένους καταλόγους, τις ηλεκτρονικές πηγές, τα ηλεκτρονικά περιοδικά
  • Παρέχει στους χρήστες πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Στον δικτυακό κόμβο των βιβλιοθηκών αναφέρονται λεπτομερώς όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες και ο κανονισμός λειτουργίας της.